Revize a inspekce manipulačních/vázacích prostředků


Provádíme kompletní revize manipulační techniky a vazáků.

Jednoleté revize a opravy vázacích prostředků u zákazníka nebo u nás ve firmě dle ČSN 12 480-1 a ČSN EN 818-6. Zajišťujeme tříleté revize pro řetězové vázací prostředky, tzv. defektoskopii dle ČSN EN ISO 9934-1, ČSN EN 10228-1, ČSN 01 5015.

Odborné revizní prohlídky:


  • vázacích řetězů třídy 6, 8, 10, 12,
  • vázacích ocelových lan,
  • vázacích textilních prostředků,
  • vakuových manipulátorů, zdvihacích svěrek, manipulačních traverz, břemenových magnetů,
  • speciálních manipulačních prostředků,
  • různých typů jeřábů, plošin, manipulátorů, …