Revize a kontroly žebříků, regálů a regálových systémů


Provádíme roční revize a kontroly žebříků, schůdků, regálů a regálových systémů.

Dle požadavku § 4, NV. č. 378/2001 Sb., NV č. 362/2005 Sb., NV č. 591/2006 Sb., ČSN EN 131-2, Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, § 4, Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, § 3, odst. 4.