Školení jeřábníků, vazačů a obsluh plošin


Provádíme základní a opakovaná školení jeřábníků, vazačů a obsluh plošin.

Školení probíhají v souladu s platnou legislativou. Zákon č. 262/2006 Sb., č. 309/2006 Sb, č. 378/2001 Sb., ČSN EN 1495, ČSN ISO 18893, ČSN EN 1808, ČSN EN 280, Zákoník práce, nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz.

Cílem těchto školení je získání znalosti norem a požadavků souvisejících s bezpečným používáním jeřábů, plošin, vázáním a používáním vázacích prostředků, jež jsou předpokladem k získání oprávnění – průkazu.